VPBank dự hoàn tất bán FE Credit trong quý 2 và thu về 21.000 tỷ đồng, nếu không thành sẽ IPO vào cuối năm 2021

VPBank dự hoàn tất bán FE Credit trong quý 2 và thu về 21.000 tỷ đồng, nếu không thành sẽ IPO vào cuối năm 2021Với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam hiện nay, lãi từ việc bán vốn tại FE Credit sẽ không được ghi nhận như một khoản thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh VPBank, mà sẽ được ghi nhận trực tiếp vào khoản mục lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán.
Nguồn: https://cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.313.677