Phú Yên sẽ đấu giá lại Khu dân cư đô thị phía bắc đường Trần Phú

.
.

Thông tin từ Công ty Đấu giá HD Trí Việt (đơn vị tổ chức đấu giá Dự án), do không đủ số lượng (từ 2 đơn vị trở lên) theo yêu cầu để tổ chức phiên đấu giá, Công ty Đấu giá Trí Việt HD sẽ mở thùng phiếu lúc 8 giờ, ngày 1/9/2020 để trả lại phiếu trả giá của các đơn vị tham gia và tài sản này sẽ được tổ chức bán đấu giá lại theo quy định của pháp luật. 

Được biết, với dự án Khu dân cư đô thị phía bắc đường Trần Phú, có tham gia đấu giá, gồm Liên danh Công ty CP Licogi 13 – Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á; Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trường Phúc – Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam; Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai –Công ty Cổ phần Khải Huy Quân; Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú – Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Quốc tế – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quang Phong – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch; Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng. 

Theo thông báo số 347/TB-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên ngày 26/8/2020 về kết quả thẩm định điều kiện, năng lực của người trúng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thì có điểm chúng là nhiều liên danh không đủ điều kiện tham gia đấu giá như: thiếu chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; thiếu nội dung cam kết “trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả khoản phí nào; chứng minh năng lực tài chính;… 

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho rằng, việc chứng minh năng lực gộp lại của các bên trong liên danh là đủ năng lực, tuy nhiên, theo phương án đấu giá, doanh nghiệp liên danh với bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, và nhiều trường hợp thì trong các liên danh này, doanh nghiệp đại diện tham gia đấu giá không đảm bảo năng lực tài chính.

Nguồn: https://baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.313.677